Thư mời chào giá số 845 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm