CÁC PHIÊN HỌP TRONG HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP

Trực tuyến ngày 18/12/2021 (thứ Bảy)

Hãy truy cập trang web hội nghị để biết chương trình và
tham gia triển lãm 3D hết sức mới mẻ- hiệu quả http://hoinghivietphap2021.vn