Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 850 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Đồ gia dụng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 845 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 832 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn đấu thầu: Thẩm định kế hoạch LCNT; Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT cho Gói thầu "Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu mua sắm hóa

Chi tiết

Thư mời chào giá số 830 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa thay thế linh kiện máy điều hòa không khí

Chi tiết

Thư mời chào giá số 805 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Giá inox cho các khoa phòng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 804 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu caàu In ấn sổ khấm bệnh và bệnh án

Chi tiết

Thư mười chào giá số 833 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp đặt mua báo chí cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 834 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp lắp đặt giá dụng cụ cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 825 ngày 07/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm lắp đặt đồ nội thất văn phòng cho phòng Trưởng khoa và phòng Hành chính khoa Giải phẫu bệnh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 824 ngày 07/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cải tạo hành lang tầng 8, tầng 9 nhà BC

Chi tiết

Thư mòi chào giá số 811 ngày 06/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp tủ dựng dụng cụ cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá số 809 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang cso nhu cầu bảo dưỡng máy điều hòa không khí

Chi tiết

Thư mời chào giá số 815 ngày 06/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa máy trợ thở  (CPAP) tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 814 ngày 06/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Bảo dưỡng Máu hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương