Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 810 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 809 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 807 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 794

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá 781 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định giá cho Gói thầu

Chi tiết

Quyết định số 1350 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Quyết định số 1193 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 747 ngày 25/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết