Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 2193 ngày 08/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2196 ngày 08/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2178 ngày 07/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2177 ngày 07/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2170 ngày 07/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2168 ngày 07/12/2023

Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết