Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 850 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Đồ gia dụng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 845 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 832 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn đấu thầu: Thẩm định kế hoạch LCNT; Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT cho Gói thầu "Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu mua sắm hóa

Chi tiết

Thư mời chào giá số 830 ngày 08/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa thay thế linh kiện máy điều hòa không khí

Chi tiết

Thư mời chào giá số 805 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Giá inox cho các khoa phòng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 804 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu caàu In ấn sổ khấm bệnh và bệnh án

Chi tiết