LỜI CẢM ƠN

Một vài cảm nhận sau khi tôi được làm bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương