Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021.