Thư mời chào giá số 850 ngày 09/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Đồ gia dụng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương