Câu hỏi: Mối liên quan giữa vô sinh và số lượng tinh trùng là như thế nào?

Trả lời:Hiển nhiên số lượng tinh trùng bằng không (azoospermia) thì sự có thai sẽ không xảy ra, trừ trường hợp sự không có tinh trùng này chỉ thoáng qua. Dường như điều quan trọng chính là số lượng tinh trùng di động sau khi xuất tinh.

Nói chung mức tinh trùng thấp nhất ở giới hạn cho phép là 20 triệu trong 1ml, khả năng có thai sẽ bị giảm nếu lượng tinh trùng dưới mức này. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là con số chỉ dẫn thô, vì người ta nhận thấy rằng có khoảng 20% đàn ông có con khi số lượng tinh trùng dưới 2 triệu trong 1 ml