Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau:

-         Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

-         Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng đối với: Người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi.

Khi khám chữa bệnh đúng quy định, quỹ BHYT thanh toán:

-         100% chi phí đối với: Người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, một số đối tượng đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, khám chữa bệnh tại tuyến xã, khi chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.

-         95%  chi phí đối với: Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp mất sức lao động, người nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (người bệnh chi trả 5% còn lại).

-         80% chi phí đối với các đối tượng khác (người bệnh chi trả 20%  còn lại).

-         Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn:

+ Quỹ BHYT thanh toán theo mức quy định nêu trên, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng (người bệnh chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

+ Quỹ BHYT thanh toán 100% đối với: Trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động cách mạng trước ngày 19/08/1945;  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Khi đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ cấp cứu), Quỹ BHYT thanh toán:

-         70% chi phí khi khám chữ bệnh tai bệnh viện hạng III.

-         50% chi phí khi khám chữa bệnh tại bệnh viện hạng II.

-         30% chi phí khi khám chữa bệnh tại bệnh viện hạng I, và hạng đặc biệt.

-         Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, Quỹ BHYT thanh toán theo mức quy định nêu trên nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng.

Khi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng hoặc không xuất trình thẻ BHYT hoặc không đủ thủ tục theo quy định, người có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí với bệnh viện và được Quỹ BHYT thanh toán tối đa không quá mức sau:

-         Một đợt điều trị ngoại trú: Bệnh viện từ hạng III trở xuống 55.000 đồng; bệnh viện hạng II 120.000 đồng; bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 340.000 đồng.

-         Một đợt điều trị nội trú: Bệnh viện từ hạng III trở xuống 450.000 đồng; bệnh viện hạng II 1.200.000 đồng; bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 3.600.000 đồng.

Thủ tục khi đi khám chữa bệnh

-         Xuất trình thẻ BHYT có ảnh, nếu thẻ BHYT không có ảnh thì phải kèm theo giấy tờ tuỳ thân.

-         Trẻ em dưới 6 tuổi có thể xuất trình thẻ BHYT hoặc thẻ khám chữa bệnh miễn phí hoặc giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.

-         Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện.

-         Xuất trình thẻ BHYT và hồ sơ chuyển viện trong trường hợp chuyển tuyến điều trị.

-         Xuất trình thẻ BHYT và phải có giấy hẹn khám lại trong trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị của cơ sở y tế.

-         Xuất trình thẻ BHYT, giấy công tác hoặc giấy đăng ký tạm trú trong trường hợp phải khám chữa bệnh khi đi công tác, làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác.

Trả lời thư bạn đọc số 43

Câu hỏi số 117:Chào bác sĩ, tôi 27 tuổi, chưa sinh con lần nào. Gần đây tôi thường xuyên bị đau tức 2 bên nếp nằn bẹn, thỉnh thoảng có lan ra trước xương mu. Đi siêu âm không có gì bất thường.