Câu hỏi: Tiến hành giao hợp thường xuyên có làm giảm cơ hội có thai không?

Trả lời: Không. Có giả thuyết cho rằng nhịn giao hợp cho đến giai đoạn có khả năng thụ tinh được sẽ kéo theo sự có thai. Mặc dầu sự nhịn này có thể kéo theo tăng nhẹ số lượng tinh trùng, và không có bằng chứng nào nói về ích lợi của sự nhịn này, một vài tác giả đã chống lại khuynh hướng này. Điều quan trọng là phải có tinh trùng kề ngay cạnh noãn khi có sự phóng noãn xảy ra.

Đối với phần lớn các cặp vợ chồng, tiến hành giao hợp cứ 36-48 giờ/lần, xung quanh thời điểm phóng noãn, là cơ hội tốt nhất để có thai.